Art - 快乐学美术(K - 3)

Start Time: 
03:00 PM
End Time: 
04:10 PM
Location: 
TWHS Room 019

快乐学美术(K-3)

将美术基础知识和自由发挥想象力结合,孩子们从简单的点线面学起,然后学习形状,体积,色彩,质感,空间和平衡。主题将包括动植物,日常生活,卡通形象。
美术用品:
素描用铅笔:HB,2B,4B,6B,各2支
彩色铅笔:prismacolor  color pencil (12 color, or 24 color optional)
素描专用纸张:11X17
素描画板:15X16
以上所有美术用品BLiCK ART美术用品商店有售。
http://www.dickblick.com/products/blick-sketch-pad-boards/

Teacher: 
zhaofang
Tuition: 
140.00